24 Temmuz 2008 Perşembe

Kamu personeli arasındaki ücret dengesizliğinin giderilmesini amaçlayan önerge kabul edildi.

ANKARA - TBMM Genel Kurulu’nda, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun da aralarında bulunduğu bazı kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik öngören tasarının görüşmelerinde, “Eşit işe eşit ücret” olarak da adlandırılan düzenlemeye ilişkin AKP milletvekillerince verilen önerge kabul edildi. Kabul edilen önergeye göre, en yüksek devlet memuru aylığının ek gösterge dahil yüzde 200’ünü geçmemek üzere, her ay ek ödeme yapılabilecek.Ek ödemenin oranı, görev yapılan birim ve iş hacmi, görevin önem ve güçlüğü, görev yerinin özelliği, çalışma süresi, personelin sınıfı, rütbesi, kadro veya görev unvanı, derecesi, atanma usulü ile emsali veya benzeri görev ve unvanlarda bulunan personele mali haklar kapsamında yapılan her türlü ödemeler dahil almakta oldukları toplam ödeme tutarları gibi kriterler birlikte veya ayrı ayrı dikkate alınarak, Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenecek.